Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Fakültemiz Öğretim Üyelerinin Hazırlamış Olduğu ''Covid-19 ve Multidisipliner Yaklaşımlar'' Kitabı Çıkmıştır

 

COVID-19 yüzyılın pandemisine yol açmış ve toplumun bütün kesimlerini etkisi altına almıştır. Sadece enfeksiyon hastalığı olarak değil, ekonomik, sosyo-kültürel, psikolojik vb pek çok alanda, hastalanmayanlar da dahil olmak üzere pek çok kişinin ağır yük altına girmesine yol açmıştır. Bilinen enfeksiyon hastalıklarından farklı seyir göstermesi, başlangıçta tanı, tedavi ve profilakside bilinmeyen pek çok konunun bulunması nedenleriyle enfeksiyona yakalanan bazı kesimler için durum tehlikeli ve ağır seyirli olmuştur. Sağlık çalışanlarının salgın sırasındaki ağır görevlerini yerine getirirken bir yandan da bu yayınların yakından takip edilebilmesi her zaman kolay olmamaktadır. Bu nedenle hızla geliştirilmiş olan bilgi birikiminin derlenip bir kitap haline getirilmesi acil ihtiyaçlardan biri haline gelmiştir. “Covid-19 ve Multidisipliner Yaklaşımlar” kitabı ile COVID-19 ile ilgili multidisipliner bilgi derlemesi yapılmış ve alanda önemli bir ihtiyaca cevap verilmiştir. Kitabımızın yazılmasında emeği geçen başta Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nilay ÇÖPLÜ ve Dr. Öğr. Üyesi Eren YILDIZ olmak üzere Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi hekimlerine, katkısı olan diğer hekimlere ve kitabın yayımlanmasında desteği olan Berikan Yayınevine teşekkür ederiz.

 

kitap.png