2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına göre yatay geçişi geçerli öğrencilerin müfredat uyumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Formdaki; ENG 101: 1. dönem ingilizce      TİT 101: 1. dönem Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi              TDL 101: 1. dönem Türk Dili 

                 ENG 102: 2. dönem ingilizce      TİT 102: 2. dönem Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi              TDL 102: 2. dönem Türk Dili

                

Kesin kayıt tarihi: 29/08/2019

Gerekli evraklar:

- Başvuru Formu

- Kayıtlı olduğu kurumdan aldığı öğrenci belgesi

- Onaylı not durum belgesi (Transkript)

- Onaylı müfredat ve ders içerikleri

- ÖSYS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı

- Varsa hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi

- Daha önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapmadığını gösterir belge

-Kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan alacakları yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge

-Kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun öğrenci kimlik kartı

 

Yukarıda belirtilen belgelerin asılları öğrenci tarafından ( öğrencinin şahsen gelmesi zorunludur) kayıt esnasında teslim edilecektir.