KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU KOŞULLARI

Kastamonu Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu her ayın ikinci ve dördüncü haftasında olmak üzere ayda iki kez Perşembe günleri toplanır.

Başvuru dosyası her ayın birinci ve üçüncü haftalarında  Cuma günü mesai bitimine kadar Kastamonu Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Sekreterliğine şahsen teslim edilecektir. Başvuru dosyasında belgeler basılı olarak bulunmalıdır. Ayrıca Başvuru dosyasının düzenlenebilir metin formatı (MS Office Word ve benzeri) ve imzalandıktan sonra tarayıcıdan geçirilmiş PDF formatı "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." adresine e-posta olarak gönderilmelidir.

Etik kurul sekretaryası tarafından şekilsel olarak ön inceleme yapılır. İlgili mevzuatta belirtilen ve başvuru formlarına uygun olarak yapılan başvurular işleme konulur. Eksik bilgi ve belge içeren başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Etik kurul başvurusunda, Klinik araştırmanın türüne göre TİTCK’nin internet sitesinde yayımlanan uygun başvuru formu (İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları, Gözlemsel İlaç Araştırmaları, Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları) kullanılmalıdır. Bu formlar sayfamızdaki ilgili linke eklenmiştir.

Bakanlık Onayı Gerektirmeyen Klinik Araştırmalar için sayfamızdaki ilgili linkte bulunan Başvuru Formu kullanılmalıdır.

Tüm Klinik Araştırma başvurularında sayfamızdaki ilgili linkte bulunan bütün belgeler eksiksiz olarak sırası ile başvuru dosyasına eklenmelidir.

İlgili mevzuat gereği başvuru ücreti yatırılması gereken başvurular için söz konusu ücretin yatırılması gerekmektedir. Başvuru ücretleri TİTCK’nin internet sayfasında mevcuttur.

Akademik amaçlı yapılan araştırmalar için başvuru ücreti ödenmesi gerekli değildir.

“Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ” kapsamında olan Bakanlık izni gerektiren klinik çalışmalar için Etik Kurulu’ndan izin aldıktan sonra, çalışmaya başlama izni için Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Başvurmak zorunludur.