İDARİ PERSONEL


Fakülte Sekreteri Sabahattin ÇEBİ Fakülte Sekreteri      
Şerif Ali GENÇ Hastane Başmüdürü      
Rasime ÖZYURT Dekan Özel Kalem      
 Onur ORHAN Sağlık Memuru