TIP FAKÜLTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri

Aday Bilgi Formu, ÖSYM sonuç belgesi, lise diploması, öğrenim harcı dekontu, fotoğraf, öğrenci işeri tarafından verilecek beyan formları.

Kastamonu Üniversitesinin ilan ettiği tarihler

2

Kayıt Yenileme

Elektronik ortamda öğrenci tarafından derslerin seçilerek kesinleştirilmesi

Kastamonu Üniversitesinin ilan ettiği tarihler

3

Ders Onayı

Ders kaydının danışmanı tarafından onaylanması ve öğrenci tarafından formun imzalanarak öğrenci işlerine teslim edilmesi

Kastamonu Üniversitesinin ilan ettiği tarihler

4

Kayıt Dondurma

Dilekçe ve mazeret belgeleri

7 iş günü

5

Kendi İsteği ile Kayıt Sildirme

Dilekçe ve ilişik kesme formu

1 İş günü

7

Yatay Geçiş İşlemleri

Dilekçe, ders içerikleri, transkript, ÖSYM sonuç belgesi

Kastamonu Üniversitesinin ilan ettiği tarihler

8

Öğrenci Kimliği

Dilekçe, Kart Ücretinin yatırıldığına dair dekont, fotoğraf

20 İş günü

9

Öğrenci Belgesi

Dilekçe

1 İş günü

10

Transkript

Dilekçe

1 İş günü

12

Burs İşlemleri

Başvuru formu, gelir belgesi, fotoğraf

Kastamonu Üniversitesinin ilan ettiği tarihler

13

Öğrenci Konseyi Seçimi

"Üniversiteler Öğrenci Konseyi Yönetmeliği" ile "Yükseköğretim Kurumlan öğrenci konseyleri" ve "Yükseköğretim kurumlan Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği"nde İstenen Belgeler

1 Ay

 

               

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

PERSONEL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru

Dilekçe, Özgeçmiş, Lisans varsa Yüksek Lisans Diplomasının onaylı örneği, Transkript, Nüfus cüzdanı sureti, fotoğraf (6 adet), ALES Belgesi, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi

Kastamonu Üniversitesinin ilan ettiği tarihler

2

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesine göre Akademik Personel kadrosuna başvuru belgeleri

Başvuru dosyası (4 adet), Dilekçe, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomasının onaylı örneği, Transkript, Nüfus cüzdanı sureti, fotoğraf (6 adet), ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, yapılan bilimsel çalışmaların birer nüshası

45 iş günü

3

Üniversitemiz Kadrosunda olan Arş. Görevlilerinin 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca başka bir Üniversiteye görevlendirilmesi

Dilekçe, ALES belgesi, ÜDS/KPDS Belgesi, Öğrenim Belgesi, Transkript, Öğrenci Belgesi, başvuru formu, varsa Y.Lisans tez özeti

45 İş günü

4

Akademik Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme işlemleri

Dilekçe, kongre, konferans, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliğine davet yazısı, bildiri özeti

15 iş günü

5

Akademik ve İdari Personelin Yıllık ve Mazeret İzin Talepleri

İzin formu veya dilekçe

3 iş günü

6

Akademik ve İdari Personelin Ücretsiz İzin Talepleri

Dilekçe

5 iş günü

7

Hizmet Birleştirme Talebi (SSK-Bağ-Kur)

Personelin hizmet birleştirme talebini belirten dilekçe (SSK-Bağ-Kur Sicil Numarası yazılı olacak.), Nufüs cüzdanı sureti

7 İş günü

8

İstifa

Dilekçe, İlişik Kesme Belgesi, Personel Kimlik Kartı

2 İş günü

9

Naklen Ayrılma

Dilekçe, İlişik Kesme Belgesi, Personel Kimlik Kartı

1 İş günü

10

Hizmet Belgesi Talebi

Dilekçe

7 İş Günü

11

Akademik ve İdari Personelin Öğrenim Durumundaki Değişikliklerin İntibak İşlemleri

Dilekçe, Kişinin öğrenim belgesinin onaylı bir örneği,

7 İş günü

12

Akademik ve İdari Personelin kurumumuzda çalışma belgesi talepleri

Dilekçe

2 İş günü

13

Akademik ve İdari Personelin Kimlik Kartı talepleri

Dilekçe, 1 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi

7 İş günü

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Akademik ve İdari Personelin Özlük Durumunda meydana gelen değişiklikler

Dilekçe, Aile cüzdanı 1-4 sayfalarının fotokopileri, Boşandığına dair mahkeme kararı, Doğum raporu, veya ölüm raporu ve veraset ilamı, Personelin eşinin ve çocuklarının nüfus cüzdanı fotokopisi, Aile yardımı bildirimi formu, Aile durumu bildirimi formu

7 İş günü

2

Maaş Bordrosu

Dilekçe

30 dakika

3

Yeni işe başlama

Nüfus cüzdanı fotokopisi, Banka hesap no (IBAN), Mal bildirim beyannamesi, Fotoğraf, Aile durum bildirimi, İletişim ve adres bilgileri

1 İş günü

4

Yolluklar

Katılım belgesi, Uçakla yapılan seyahatlerde uçak bileti, Otel faturası; Sürekli görev yolluğu için dilekçe

7 İş günü (Ödenek durumu dikkate alınacaktır)

5

Taşınır İstek

Taşınır istek belgesi

Değişken

İlk Müracaat Yeri

 

 İkinci

Müracaat Yeri

İsim

Sabahattin ÇEBİ

İsim

Prof. Dr. Bülent KILIÇOĞLU

Unvan

Fakülte Sekreteri

Unvan

Dekan

Adres

Kastamonu Üniversitesi Rektörlük Binası Kuzeykent/KASTAMONU

Adres

Kastamonu Üniversitesi Rektörlük Binası Kuzeykent/KASTAMONU

       

Telefon

0 366 280 3507

Telefon

0 366 280 3501