Tıp  Programı 6 yıllık bir eğitimin temel taşlarının atılmasıyla başlar, ihtisas eğitimi ve yandal ihtisas eğitimlerinin uzmanlık aşamasıyla devam eden sürekli öğrenmenin ve öğretmenin temel amacını oluşturur.

Mezuniyet sonrası tıp eğitimine başlanabilmesi için, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 12. maddesinin 3. fıkrası gereği, yabancı dil yeterliliğini belgelendirdikten sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonucuna göre yerleştirme işlemi yapılmaktadır.

6 Nisan 2011 tarihinden itibaren 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a ekli çizelge ile Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından belirlenen ihtisas eğitimi süreleri ve bu süreler içerisinde çekirdek eğitim müfredatında o programa özgü eğitim ve öğretimi alarak dört veya beş yıl içerisinde tamamlanan ihtisas eğitimidir. İhtisas eğitimini başarıyla tamamlayanlar uzman doktor unvanı almaya hak kazanırlar.

Uzmanlık öğrencileri eğitim süreleri içerisinde yeterliliği açısından; tez yazma, rotasyon eğitimi, nöbet ve ameliyat uygulamaları,  klinik ve yataklı tedavi servis eğitimi, vaka (olgu) sunumu, kongre, seminer, sempozyum gibi katılımların; yazılı/sözlü ve uygulamalı sınav ile 6 ay bir olumlu/olumsuz kanaat ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Çekirdek Eğitim Müfredat ve Genişletilmiş Eğitim Müfredatı kapsamında değerlendirildiği bir eğitim sürecidir. Uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar “Devlet Hizmeti Yükümlülüğü” kurasına tabi olurlar.

7151 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 20. maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasıTabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan ana dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavına girebilmek için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmış olması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.hükmü getirilmiştir.

İstihdam Olanakları:

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında;

Resmi Kurum Tabiplikleri,

Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocağı)

Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi

Sağlık Merkezi/Toplum Sağlığı Merkezi

SSK Sağlık İstasyonu ve Dispanseri

Verem Savaş Dispanseri

Serbest olarak icra etmek üzere münferiden açtıkları muayenehaneler 

İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında;

Devlet Hastaneleri,

Özel Dal Hastaneleri,

SSK Hastaneleri,

Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında;

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,

Özel Dal Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

Üniversite hastaneleri

Sağlıkta AR-GE Alanında Danışmanlık ve Araştırmacı

Sağlık Danışmanlığı gibi alanlarda çalışabilirler.

Hukuk Sorunlarında Bilirkişi,

Halk Eğitimcisi,

Klinik ya da Hastane Yöneticisi

Akademik Kariyer;

Uzmanlık veya yandal eğitimi aldıktan sonra Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü (zorunlu hizmet) tamamlayan hekimlerden Üniversitelerin atama şartlarını sağlayanlar, Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör olarak çalışabilirler

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.