Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Tıp Programı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi

Tıp Programı 6 yıllık bir eğitimin Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) ile Bologna süreci modeline uyum sağlayacak şeklide aşamalı olarak yürütüldüğü bir eğitimdir.

Klinik Öncesi Dönemi: Fakültelerin Dönem I, II, III olmak üzere 6 yarıyılını kapsayan veya tıp eğitimin ilk üç yılını içeren dönemidir. Öğrencinin uyum sürecinin başlangıcı olan bu dönemde derslerin teorik eğitim ağırlıklı işlendiği, laboratuvar uygulama çalışmaları yeterliliğinin kazandırıldığı, klinik beceri uygulamalarının geliştirildiği, proje ve olgu çalışmaları gibi bir çok temel bilgi ve becerilerin verildiği, araştırma, sorgulama, problem çözme yeterliliğinin kazandırıldığı, mesleki etik kurallarının benimsetildiği donanımlı bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen sistematik ve entegre bir eğitimin ilk sürecidir.

Klinik Eğitim Dönemi: Fakültelerin Dönem IV, V, VI olmak üzere 6 yarıyılını kapsayan veya tıp eğitimin son üç yıldır. İntörnlük Dönemini de (Dönem VI) içerisine alan eğitim sürecidir. Öğrenciler klinik ortamlarla tanıştığı ve uygulamalı olarak hasta üzerinde teorik ve uygulama eğitimlerin görüldüğü, klinik vakaların proje, olgu veya alan çalışması olarak alındığı dönemidir.

İntörnlük Dönemi; Tıp eğitimin son yılı olan İntörnlük Dönemi (Dönem VI); Klinik ve poliklinik uygulamaları ile İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Acil Tıp, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum,  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları gibi saha çalışmalarının yapıldığı zorunlu staj eğitimidir. Anabilim/Bilim dalları öğretim elemanları tarafından verilen eğitim ve öğretimlerle ilgili öğrencilerin son beş yıllık bilgi ve birikimlerinin ölçme-değerlendirme süreçlerini içeren ve öğretim elemanlarının danışmanlığında servis ve polikliniklerde hastanın sorumluluğunu alarak yaptığı multidisipliner bir staj eğitimidir.