Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ


Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan 45 Anabilim Dalının 13 adedi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü altında toplanmıştır. Cerrahi Tıp Bilimleri eğitimleri tıp fakültelerinin eğitim programlarının son senelerinde yer almaktadır. İnsan vücuduna yapılan girişimsel ameliyatlar, yaralanmalar ve yara iyileşmesi gibi daha birçok konuyu da içerisine alan, diğer bilimlerle bütünleşik bir yapının en üst düzeyde bilgi birikimi gerektirdiği alanıdır. 

Eğitimin temel amacı, cerrahi alanda mesleki yeterliği kazanmaları ve mesleğini uygularken gereksinimi olan bilgi ve beceriyi yaşamın her alanında kullanmasını bilen, her koşulda etik davranan, dürüst, adil, saygılı ve mesleki kurallara uymanın esas sorumluluğunu bilen; hastalarını en iyi şekilde tedavi eden ve hastalıklara kalıcı çözümler üreterek topluma hizmet etmenin bilinciyle hareket eden bireyler yetiştirmeyi amaçlar. 

Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Temel Tıp Bilimleri gibi farklı bölümlerin, anabilim ve bilim dallarının bir araya gelmesiyle oluşan, bu bilimlerle sürekli bir döngü içerisinde yer alan, güncel bilgilerle eğitimin sürdürülmesini, yeniliklerin geliştirilmesinde öncü bir görev üstlenilerek bilginin yayılmasına yardımcı entegre sistemden oluşmaktadır.