Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ


Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan 45 Anabilim Dalının 22 adedi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü altında toplanmıştır. Tıp fakültelerinin üçüncü yılından itibaren teorik ve uygulamalı derslerde; Hematopoetik Sistem, Kardiyovasküler Sistem, Üriner Sistem, Kas İskelet Sistemi, Temel Onkoloji, Genetik, Endokrinoloji, Nöroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Ruh Sağlığı ve Halk Sağlığı gibi daha bir çok konularda güncel bilgilerle eğitimin sürdürülmesinde öncü bir görev üstlenilerek bilginin kullanılmasında ve öğretilmesinde birden fazla anabilim ve bilim dallarını bir araya getiren entegre sistemin bir parçasıdır. 

Hastalıkların tedavi yöntemlerinde cerrahi müdahaleye gerek olmadan, klinik tanı ve tedavilerinde öncelik ve önemlilik sırasına göre tanısı, tedavisi, bakımı, hastalıklara yönelik ayrıntılı öykü, fiziki muayene ve bulgularıyla sendrom ve semptomları değerlendirip sentezleyerek, hastalıkların patogenezi ve etiyolojisini inceleyen bilim dalıdır.

Hastalıkların ortaya çıkmasını engellemek amacıyla koruyucu hekimlik uygulamaları yaklaşımlarla hastalıkları değerlendiren, ilaç tedavileriyle sağlığın korunmasını ve iyileştirilmesini, antibiyotiklerin doğru kullanımı ile antibiyotik direncinin önlenmesinde toplumda farkındalık yaratmayı ekip çalışması ile mesleğinde sürekli gelişmeyi ve ilerlemeyi hedef alan, hastalarıyla iyi bir iletişim kurabilen hekimler yetiştirmeyi amaçlar.