Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

TEMEL TIP BİLİMLERİ


Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan 45 Anabilim Dalının 10 adedi Temel Tıp Bilimleri Bölümü altında toplanmıştır. Temel Tıp Bilimleri eğitimleri tıp fakültelerinin eğitim programlarının ilk iki yıl içinde okutulur ve öğrenciler kadavra üzerinde, maketler üstünde ve simule hasta muayene ortamlarında klinik beceriler kazanmaktadır.

İnsan anatomisi üzerinde klinik çalışmalara başlamadan önce, hastalıkların bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji gibi etkenlerinin analizi, küresel yayılımını ve konakçıda oluşan savunma mekanizmasını, antimikrobiyal ilaç direncini ve direnç artışını, insan anatomisinin gelişimini ve gelişimsel bozukluklarını, patolojik doku bulgularının mikroskop altında tanımlanmasını, immünolojik ve moleküler testleri, yaşamın sürdürülebilirliği için solunum, dolaşım, sinir sistemi gibi daha birçok mekanizmayı inceleyen, aynı zamanda teknolojik laboratuvar ilerlemelerini istatiksel verilere dönüştürerek hastalıkların tedavilerine ışık tutan bilim dalıdır. 

Temel Tıp Bilimi laboratuvar temeli çalışmalarıyla hastalıkların diyagnoz özelliklerini ortaya koyan, teşhis ve tedavide cerrahi ve dahili bilimlerin temel kriterlerini bütünleşik sistemlerle belirleyen, klinik ve deneysel araştırmalarda mikro ve makro bilgi birikimiyle elde ettikleri analizleri klinik eğitimle bütünleştiren yetkin, donanıma sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, sürekli yenilenen bireyler yetiştirmeyi hedefler.